AVC Māori

Summary

The role of AVC Māori is to help the University in general, and in particular, in supporting a learning environment which recognises and promotes New Zealand’s unique bicultural society.

Ko tā te AVC Māori mahi ko te ārahi i Te Whare Wānanga o Waitaha whānui, otirā me matua tautoko i te taiao ako hai whakatairanga, hai whakamana hoki te hāpori tikanga rua o Aotearoa nei.

Researchers

Research Groups

Projects

Subject Area: Disciplines

Resources